Arloak

Lan-arloa

Banakako kontsulten bidez, gatazka heldu aurretik aholkularitza eskaintzen dugu eta lan-eskubideen inguruko informazioa jasoko duzu. Gainera, beharrezkoa denean, Epaitegien aurrean zure interesen alde egingo dugu.

 • Iraizpenak (kaleratzeak)
 • Zehapenak
 • Aparteko orduak
 • Diru-erreklamazioak
 • Lan eta Gizarte Segurantzaren Ikuskaritzaren aurrean salaketak
 • Etxeko Laneko Zerbitzuaren Erregimen Berezia

Kontziliazioa lanean

A través de consultas individualizadas, te asesoramos de manera previa al conflicto laboral y ofrecemos información sobre tus derechos laborales. Cuando sea necesario, actuamos ante instancias judiciales para defender tus intereses.

 • Idazkiak idaztea
 • Eszedentziak
 • Lanordu murrizketak
 • Lanaldiaren egokitzapena

Berdintasuna enpresan

Emakume eta gizonen arteko berdintasun printzipioa lan munduan ere txertatzen da.  Ondorengo gaietan aholkularitza eskaintzen dugu:

 • Soldata-arrakala
 • Amatasun edo aitatasunagatiko diskriminazioa
 • Sexu-arraizoiengatiko laneko jazarpena

Lan-osasuna eta amatasuna

Lan-arloan amatasunari dagozkion berezko eskubideen defentsan laguntzen dizugu. Besteak beste, lanak amaren edo haurraren osasuna arriskuan jar dezakeen:

 • Mediku bajak
 • Haurdunaldian arriskua
 • Edoskitzean arriskua

Lan-osasuna eta segurtasuna

Laneko arriskuen prebentzioari eta laneko osasunaren eta segurtasunaren babesari buruzko gaiei buruz aholkatzen dugu:

 • Laneko istripuak
 • Gaixotasun profesionalak
 • Laneko jazarpena

Gizarte Segurantza

Gizarte Segurantzan prestazioak eskatzeko beharrezkoak diren administrazio-izapideak egiten ditugu. Eta, egoerak hala eskatzen duenean, auzitegietan jardungo dugu. Egin zure kontsulta, honen inguruan:

 • Mediku-altak
 • Alarguntza-pentsioa
 • Ezintasun iraunkorra
 • Baja medikoaren kontingentzia zehaztea

Osasungintza arloko eskubideak

Haurdunaldian, erditzean eta erditu ondoren osasun-sisteman paziente eta erabiltzaile gisa dituzun eskubideei buruz galdetu iezaguzu, baita indarkeria obstetrikoa jasan duzula uste baduzu ere

 • Haurdunaldi eta erditzean eskubideak
 • Indarkeria obstetrikoa

Beste arlo batzuk

Zuzenbidearen beste arlo bati buruzko aholkularitza edo defentsa judiziala behar izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan, mesedez. Gainera, egoerak hala eskatzen duenean, beste arloetan adituak diren profesionalekin egiten dugu lan.

 • Emakumearen aurkako indarkeria
 • Dibortzio eta banantzeak
 • Hitzarmen arautzaileak idaztea