LAN ARLOA

Espezialitatea

Lan-zuzenbidearen esparrua da bulegoaren espezialitate nagusia. Ondorengo arloetan lagun zaitzakegu:

Jarduera orokorrak

 •  Zenbateko erreklamazioak (diru-zorrak)
 • Kaleratzeak
 • Lan-istripuak edo lanbide-gaixotasunak
 • Lan-baldintzen funtsezko aldaketak
 • Gatazka kolektiboak
 • Gizarte Segurantzaren prestazioak (langabezia, erretiroa, ezintasun iraunkorra, etab.)
 • Alta medikoa aurkaratzea
 • Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailearen aurrean Salaketak
 • Hitzarmen kolektiboen negoziazioa
 • Behin-behineko Enplegu-Erregulazioko Espedientea edo Enplegu-Erregulazioko Espedientea izapidetzea (“ERTE” eta “ERE” deiturikoak)

Amatasun eta aitatasuna

Amatasun biologikoa (haurdunaldi, erditze eta erditze ondorengo aldian) babesteko neurri berezkoak jasotzen dira legediak:

 • Jaio aurreko baimenak
 • Haurdunaldian arriskua (lanak amaren edo fetuaren osasuna arriskuan jar dezakeenean)
 • Edoskitze naturalean arriskua (lanak edoskitze naturala arriskuan jar dezakeenean)

Gurasotasuna baimen eta prestazio berezien bidez babaesten da:

 • Jaiotza eta adingabearen zaintzarako prestazioa (amatasun/aitatasuna deiturikoa).
 • Haur goiztiarra jaiotzen denean baimena, edo hospitalean dagoelako
 • Bularreko haurra zaintzeko baimena

Kontziliazio-eskubideak enpresan

Familia eta lana uztartzen laguntzeko neurri ezberdinak jasotzen ditu egungo legediak eta aukera horiek ezagutzen lagunduko dizugu. Enpresarekin negoziaketa eramango dugu hala nahi izanez gero eta, beharrezkoa denean, akzio judizialak egikarituko ditugu Epaitegien aurrean.
Kontziliaketarako ondorengo aukerak aipa ditzakegu:

 • Lanaldia egokitzeko eskubidea
 • Lanaldi murrizketa adingabe edo senideen zaintzarako
 • Eszedentziak, adingabe edo senideen zaintzarako

Lan osasuna

Laneko arriskuen prebentzioa funtsezkoa da langileen osasuna bermatzeko, lan-istriptuak gutxitzeko eta lantokiak seguruagoak eta osasungarriagoak izan daitezen. Laneko Arriskuen Prebentziorako Legea da aplikagarri eta haurdun edo edoskitze egoeran dagoen emakumearen babeserako neurri bereziak espreski jasotzen dira, ondorengo balorazioak egin behar direlarik:

 • Haurdunaldian arriskua
 • Edoskitze aldian arriskua

Berdintasuna enpresan

Emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioa lan-harremanen esparruan ere aplikatzen da, eta, horregatik, enpresek mekanismo egokiak hartu behar dituzte sor daitezkeen desberdintasunak arintzeko. Azken araudiaren arabera, enpresak behartuta daude Berdintasun Planak eta Ordainsari-Erregistroa egitera, emakume eta gizonen arteko soldata-arrakala txikiagotzeko asmoz. 

Lan-eremu espezifikoak

Beste eremu batzuetan aholkularitza eta defentsa juridikoa egiteko eskatu informazioa:

 • Etxeko Langileen Erregimen Berezia
 • Ekonomikoki mendekoak diren langile autonomoak (“Trade”)
 • Hartzekodunen konkurtsoak
 • Soldanten Bermerako Funtsera (FOGASA gaztelaniaz) eskariak

COVID-19ren ondoriozko aparteko eskubideak

Koronabirus berriaren eta COVID-19ren gaixotasunaren ondorioz argitaratu diren legeek zenbait eskubide aldatzea ekarri dute herritarrentzat, oro har, eta enpresentzat, langileentzat edo norberaren konturako pertsonentzat (autonomoak), zehazki.

 • Urrutiko lana (telelana)
 • Familia eta lana bateragarri egitea, COVID-19ren ondorioz
 • Alokairuaren eta bestelakoen ordainketa atzeratzeko eskaera
 • Laguntzak eskatzea
 • COVID-19ren ondorioz egindako Behin-Behineko Lan Erregulazio Espedienteak (“ERTE” deiturikoak)

Berdintasun-printzipioa

Emakume eta gizonen berdintasun-printzipioa jarduera-eremu guztietan aplikatzea derrigorrezkoa da, baita arlo juridiko eta judizialean ere, Berditasun Legearen poderioz. Helburu horiek betzeko konpromiso irmoarekin, bulego honetatik berdintasunean eta diskirminazio ezan oinarritutako arauen interpretazioak bultzatzen dira.